top of page

1978 İstanbul doğumlu heykeltıraş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü mezunudur.

 

Hem klasik heykel hem de bilgisayar destekli tasarım işleri ve sanat projeleri gerçekleştiren sanatçı, uzun bir süre kamusal alanlarda figüratif işler üretmiş, diğer yandan dijital çalışmalarına devam etmiştir. Heykelin dijital alandaki olanaklarını araştırır , bir sanat alanı olarak kullanır . Birçok sanatçıyla,  sergi süreçlerinde bu olanakları kullanarak projelendirme ve üretimi noktasında çözüm ve katkı sağlamıştır. İşlerini birbirinden bağımsız seriler olarak gerçekleştiren sanatçı, İstanbul Kadıköy'deki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Sanata, heykele yaklaşımımı belirleyen ana unsurlar ve fikirlerimin genel çerçevesi şu  başlıklarla özetlenebilir;

 

_ 3 boyutlu düşünce

_Klasik anlamıyla heykel ,figüratif ve heykelin plastik değerleriyle uğraşmak.

_Matematiksel fonksiyonlar ve  algoritmalar ile oluşturulan yapılanmalar.

_Özellikle, Modern sanat, akımlar , yeni olan fikirler

_Zihni sanat aracılığı ile özgürleştirmek, form ile doğaçlamalar

_Dünyanın, zamanın güncel ruhunu anlamak

_3d modelleme araçları

_Gerçeklik sanallık ilişkisi, bilgisayarlarla değişen hayatımız. Bilgisayarın gelişimi.

_Düşünceyi, felsefeyi önemsemek, anlamlandırmak

_Bulmamak, aramak

_Sanatsal yaratıcılığın kaynağını araştırmak.

   Zihnimiz onu belirleyen etkenlerin bir sonucu ise bütün bu etkilerin dışına nasıl çıkabiliriz?

Yoksa yaratıcılık durmadan denenen bir melezleme eylemi midir?

bottom of page